Claudicationetwerk

In de praktijk komen patiënten met perifeer arterieel vaatlijden ( PAV ) , in de volksmond ' etalage benen ' genoemd, om gesuperviseerde looptraining te krijgen volgens een vast trainings programma.

Dit programma bestaat uit therapie op de loopband en instructie over thuis oefenen.

Deze mensen worden verwezen door de specialist of huisarts.

Meer informatie?