Geriatriefysiotherapie Beek - Geulle

Hoofdthema's binnen de geriatrie: sarcopenie, kwetsbaarheid, vallen en valpreventie, dementie.

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen (geriatriefysiotherapeut). Geriatrie is een specialisme dat zich richt op preventie, diagnostiek en behandeling van ziekten bij ouderen.
 
De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. 
Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte (CVA), dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. 
 
De cliënten/patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. 
 
Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. Geriatriefysiotherapeuten zijn o.a. werkzaam in in particuliere praktijken, verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatiecentra en (academische) ziekenhuizen. 
 
De geriatriefysiotherapeut van Fysiotherapie Vonken heeft na de basisopleiding fysiotherapie een masteropleiding geriatriefysiotherapie gevolgd. De kwaliteit van de geriatriefysiotherapeut wordt gewaarborgd door het Centraal Kwaliteits Register (CKR)
 
Meer informatie is te vinden op de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie: http://www.nvfgnet.nl/geriatriefysiotherapie.htmlG

Sjoerd Corstjens is de geriatriefysiotherapeut van Fysiotherapie Vonken. Hij is tevens verbonden aan de SOMT University of Physiotherapy Amersfoort als docent aan de opleiding Fysiotherapie in de Geriatrie.

 

Meer informatie?