Fysiotherapie na een beroerte (CVA)

In het kort

  • Bij een beroerte (of CVA) is sprake van een afsluiting van een bloedvat of een bloeding in de hersenen
  • Welke problemen u na een beroerte krijgt, is afhankelijk van de beschadiging aan uw hersenweefsel
  • Na een beroerte (CVA) moeten de meeste mensen revalideren
  • Intensief en regelmatig oefenen is erg belangrijk na een beroerte
  • Fysiotherapie kan op allerlei manieren bijdragen aan uw herstel

 

Wat is een beroerte?

De medische term voor een beroerte is CVA, welke staat voor ‘cerebro vasculair accident’. Letterlijk betekent dit: een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Bij dit ongeluk raakt het hersenweefsel beschadigd. Jaarlijks krijgen ongeveer 30.000 Nederlanders een beroerte. Bij 80% van de mensen gaat het om de afsluiting van een bloedvat (infarct), bij 20% om een bloeding (veroorzaakt door een gesprongen bloedvat).

 

De klachten na een beroerte

Een beroerte kan de volgende lichamelijke gevolgen hebben:

  • Problemen met lopen;
  • Moeite om het evenwicht te bewaren;
  • Een arm die niet ‘meewerkt’;
  • Problemen met praten.

Naast lichamelijke gevolgen kan een beroerte ook voor psychosociale problemen zorgen, doordat uw gedrag en karakter zijn veranderd. Welke problemen u krijgt en hoe erg die problemen zijn, is afhankelijk van de beschadiging aan uw hersenweefsel.

 

Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?

Een fysiotherapeut is dé expert in lichamelijk bewegen en kan, in de verschillende fases en op allerlei manieren binnen de revalidatie, bijdragen aan uw lichamelijk herstel na een beroerte.

 

De eerste dagen na de beroerte

Als u een beroerte hebt gehad, is het goed om zo snel mogelijk weer uit bed te komen. Het liefst al binnen drie dagen. Dit heeft een positieve invloed op uw herstel en vermindert de kans op complicaties. Een fysiotherapeut helpt u om snel en op een veilige manier weer in beweging te komen. De behandeling start ook als opstaan nog niet lukt: in dat geval doet u onder begeleiding van uw fysiotherapeut in bed alvast oefeningen.

 

De revalidatiefase

Zodra u uit bed mag, gaat de fysiotherapeut indien mogelijk dagelijks met u oefenen. Het doel van de behandeling is dat u leert om allerlei dagelijkse activiteiten weer zelf te doen.

Intensief oefenen in deze periode is noodzakelijk, soms meermalen per dag. Daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van hulpmiddelen zoals een looprek, een wandelstok, rollator of een beugel. Uw fysiotherapeut kan deze op de juiste hoogte afstellen en u leren hoe u deze hulpmiddelen goed kunt gebruiken.

 

Drie maanden na de beroerte

Ongeveer drie maanden na de beroerte wordt beter duidelijk wat uw mogelijkheden gaan zijn. Belangrijk om te onthouden is dat u ook dan nog, met (intensief) oefenen, nieuwe vaardigheden kunt aanleren.

 

De behandeling is niet alleen gericht op het herstellen van uw lichamelijke functies, maar ook op het terugkrijgen van vertrouwen en het adviseren van u en uw omgeving. De fysiotherapeut ondersteunt en begeleidt andere hulpverleners die tevens betrokken zijn bij uw behandeling. De fysiotherapeutische behandeling is er in deze fase op gericht dat u uw gewone leven zoveel mogelijk weer oppakt.

 

Paranet Niet-Aangeboren Hersenletsel Westelijke Mijnstreek

Paranet Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) Westelijke Mijnstreek is sinds 2018 opgestart. Dit is een netwerk speciaal opgericht om de samenwerking tussen het Zuyderland-ziekenhuis en de paramedici in de eerstelijnspraktijk, te bevorderen. Binnen dit netwerk zijn afspraken gemaakt over het uitvoeren van zinvolle testen/meetinstrumenten, effectieve behandelmethoden na een beroerte en volledige en duidelijke verwijzing en terugkoppeling tussen de verschillende (para)medici.

 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

 

Sjoerd Corstjens is binnen onze praktijk gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van mensen na een beroerte (CVA). Hij is lid van het Paranet Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Westelijke Mijnstreek Zuyderland. Hij is tevens, als docent, verbonden aan de opleiding Fysiotherapie in de Geriatrie aan de Universiteit in Amersfoort. Binnen deze opleiding wordt er extra aandacht besteed aan het onderwerp ‘beroerte’.

Meer informatie?