Medical Taping Concept

Medical Taping Concept is een tapemethode, die in combinatie met spieractiviteit het herstelproces van klachten positief beïnvloedt en kan versnellen.

Deze tapemethode is ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen. 

De achtergrondgedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala van klachten en aandoeningen geven.

Met behulp van een speciale elastische tapesoort worden de spieren in hun functie ondersteund, zonder daarbij de beweging te beperken. Door aangedane spieren op deze manier te behandelen, wordt het lichaamseigen herstel proces geactiveerd. 

Het toepassingengebied van het Medical Taping Concept mag breed genoemd worden. Nabehandeling van blessures, reduceren van ontstekingen of vochtophopingen (oedeem, maar ook haematomen), houdingscorrecties, behandeling van klachten door overbelasting (zoals RSI, tennis- of golfelleboog). Ook neuro-reflectoire beïnvloeding, bijvoorbeeld bij hoofdpijn, behoort tot de mogelijkheden, evenals profylactisch tapen. 

Indicaties voor Medical Taping zijn:

 • Spierfunctie verbeteren door tonusregulatie
 • Belemmeringen in bloedcirculatie en lymfe afvoer opheffen
 • Pijndemping
 • Ondersteunen gewrichtsfunctie, door: stimuleren van proprioceptie, correcties van de bewegingsrichting, vergroten van de stabiliteit.
 • Neuro-reflectoire beïnvloeding

Deze indicaties vinden hun toepassing in:

 • hypotone spieren stimuleren
 • hypertone spieren inhiberen
 • spieren tegen overbelasting beschermen
 • gewrichten beschermen
 • pijn dempen
 • ontstekingen reduceren
 • lymfoedeem verminderen
 • haematomen verminderen
 • de range of motion beïnvloeden
 • de propriosensoriek verbeteren
 • de lichaamshouding corrigeren
 • de fascia corrigeren

Meer informatie?