COVID-19 update


Gezien de toename van het aantal positief geteste mensen met COVID-19, willen we meedenken om de behandeling voor u en uw fysiotherapeut zo veilig en prettig mogelijk te laten verlopen.

Mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmiddelen zijn binnen de behandeling fysiotherapie niet verplicht. 
Echter, wanneer u zich niet veilig voelt kunt u en/of uw fysiotherapeut persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
Per situatie beslissen u en uw fysiotherapeut of het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen wenselijk of noodzakelijk is.

Per behandeling / situatie kunnen er verschillende maatregelen noodzakelijk zijn.


Bij ziekte of twijfel blijft u thuis en belt u de behandeling af.


                                                                     Team Fysiotherapie Vonken.