Klachtenregeling

Heeft u een klacht ? Laat het ons weten!
U bent in behandeling bij Fysiotherapie Vonken. Wij streven ernaar om ons werk zo zorgvuldig mogelijk te doen. Toch kunnen er fouten of misverstanden ontstaan,die niet altijd te voorkomen zijn.
Als dit zo is, willen wij dit graag van u horen.
Dat helpt ons om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen en onze kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

- Bij uw behandelend fysiotherapeut. De fysiotherapeut is altijd bereid om naar u te luisteren en zal proberen de klacht op te lossen. Dit is vaak de snelste oplossing.
- Als uw klacht niet is opgelost of als u de klacht liever niet met de behandelend fysiotherapeut bespreekt, kunt u contact opnemen met Patrick Vonken. Hij zal de klacht met de betreffende collega bespreken en vervolgens contact met u opnemen over de afhandeling van de klacht. Hierbij houden wij ons aan het KNGF klachtenreglement.

Als de klacht niet is opgelost of het gewenste resultaat  geeft, kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure.
Er zijn 3 instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

- De klachtencommissie van het KNGF
- De commissie van toezicht van het KNGF
- Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht.  De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt echter per commissie. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Adressen:

Klachtencommissie van het KNGF:
Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
tel. 033-4672900

Commissie van toezicht van het KNGF:
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
tel. 033-4672900

Regionale Tuchtcollege van de overheid voor Limburg.
Postbus 61
5600 AB Eindhoven
040-2328599

Meer informatie?